Solicitare info apel

Persoana care a efectuat apel/apeluri de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112 (persoana vizată) poate solicita, personal sau prin reprezentant (persoana împuternicită/avocat), date sau înregistrări cu privire la apelul/apelurile efectuate.

Conform prevederilor art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Situaţii de Urgenţă (SNUAU), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are obligaţia să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate de la apelanţi pe timpul efectuării apelurilor de urgenţă.

Astfel, pentru a solicita date cu privire la apelurile de urgenţă înregistrate la SNUAU-112, vă rugăm să completaţi o cerere (descărcați modelul de cerere) la care să ataşaţi o copie de pe Cardul de identitate / Buletinul de identitate al dumneavoastră.

În cazul în care datele sunt solicitate de către reprezentantul persoanei vizate, vă rugăm să ataşaţi cererii o copie a Procurii notariale/Împuternicirii avocaţiale, după caz, însoţită de o copie a C.I/B.I. a persoanei vizate.

SOLICITARE DATE
SISTEMUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENŢĂ
APEL DE URGENŢĂ 112

DATE SOLICITANT:


Persoana vizată (persoana care a efectuat apelul)
Persoana împuternicită/reprezentantul persoanei care a efectuat apelul


INFORMAŢII NECESARE SOLUŢIONĂRII CERERII:

Furnizarea acestor informații ajută la identificarea rapidă și precisă a apelului la care se face referire în solicitare.


Copie C.I./B.I. persoana vizată
Copie C.I./B.I. solicitant
Copie împuternicire avocațială
Copie împuternicire notarialăCONSIMȚĂMÂNT


Datele transmise de dumenavoastră sunt date cu caracter personal. Pentru ca aceste date să fie prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 - Regulamentul General pentru Protecția Datelor și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a Regulamentului General pentru Protecția Datelor, este necesar consimțământul explicit al dumneavoastră în acest sens. Astfel, prin completarea și transmiterea prezentului formular, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și înțelegeți scopul prelucrării acestor date.

DE ACORD
Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal
tel.: 021.20.22.155, e-mail: dataprotection@stsnet.ro.

Contact
STS - Relații Publice
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.