Protecția datelor personale

Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, București, în calitate de administrator al Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă prelucrează datele cu caracter personal ale:
- persoanelor fizice care apelează numărul național unic de urgență - 112;
- persoanelor care au apelat numărul național unic de urgență - 112 și solicită respectivele înregistrări, în calitate de persoane vizate, în temeiul exercitării dreptului de acces la datele cu caracter personal prevăzut de art. 15 din Regulamentul European nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Solicitarea poate fi adresată de către un reprezentant legal al persoanei vizate, în acest caz fiind necesară trimiterea, în copie, a documentului care atestă reprezentarea.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale instituite de Ordonanța de Urgență nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt obținute din:
- interviul pe care apelanții numărului de urgență 112 îl au cu operatorul din cadrul Centrului Unic pentru Apeluri de Urgență;
- cuprinsul cererii depuse, însoțită de copia actului de identificare a persoanei vizate pentru soluționarea cererilor transmise către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în ceea ce privește dreptul de acces la datele cu caracter personal prevăzut de Regulament.

Datele cu caracter personal sunt dezvăluite persoanelor vizate, agenţiilor specializate de intervenţie, astfel cum sunt aceste definite de OUG nr. 34/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și instanțelor judecătorești sau parchetelor, la solicitarea scrisă a acestora.

Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră acestea fiind necesare pentru soluționarea urgențelor identificate.
De asemenea, în situația formulării unei cereri, datele de identificare și de corespondență reale, exacte și complete ale persoanei vizate trebuie comunicate pentru soluționarea  adecvată a cererii și a transmiterii răspunsului.
Nerespectarea acestor condiții poate atrage nesoluționarea cererilor sau pot genera dificultăți în transmiterea corespondenței.
Datele cu caracter personal ale persoanelor care apelează numărul de urgență 112 sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor obligațiilor prevăzute de OUG nr. 34/2008, cu modificările și completările ulterioare.
În situația cererilor depuse de persoanele vizate, respectivele date sunt arhivate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale potrivit procedurilor interne.

Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator al Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă pot să își exercite drepturile de acces la date în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Contact
STS - Relații Publice
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.