LEGISLAȚIE

Serviciul de Telecomunicații Speciale își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale Guvernului, precum și a regulamentelor militare generale.
 

 • Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Legea nr  225/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
   
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, cu modificările si completările ulterioare
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”, aprobată prin Legea nr. 76/2018
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
 • Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România
 • Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc
   
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR)
Contact
STS - Relații Publice
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.