Audit și evaluare

Serviciul proactiv oferit are ca scop consolidarea infrastructurii și a proceselor de securitate ale beneficiarilor înainte de producerea sau detectarea oricărui incident sau eveniment. Principalele obiective constau în evitarea incidentelor și reducerea impactului, respectiv a ariei de manifestare în cazul producerii acestora.

Beneficiar al serviciului poate fi orice utilizator prevăzut de lege pentru care Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează și coordonează activități în domeniul comunicațiilor de stat.

Principalele tipuri de evaluări, teste și audit ce pot fi realizate includ:

  • auditarea infrastructurii IT&C - presupune evaluarea configurațiilor hardware sau software, de comunicații de date sau informatice pentru a verifica conformitatea acestora cu politicile de securitate ale beneficiarului;
  • evaluarea de tip best practice - pe baza interviurilor realizate cu angajații sau cu administratorii de rețea, sistem sau de securitate pentru a determina dacă metodele și modul de lucru sunt conforme cu politicile de securitate ale beneficiarului sau cu alte standarde de securitate;
  • scanarea vulnerabilităților - constă în utilizarea de scannere de vulnerabilități pentru a determina care sisteme sau rețele sunt vulnerabile;
  • teste de penetrare - testarea securității prin efectuarea de atacuri controlate asupra sistemelor și rețelelor.
Contact
STS - Relații Publice
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.