Alertare timpurie EWS-STS

Serviciile proactive puse la dispoziţie de către CORIS-STS au ca scop consolidarea infrastructurii şi a proceselor de securitate ale beneficiarilor înainte de producerea sau detectarea oricărui incident sau eveniment. Principalele obiective constau în evitarea incidentelor şi reducerea impactului, respectiv a ariei de manifestare în cazul producerii acestora.

Ca parte a serviciilor proactive, CORIS-STS asigură sistemul de alertare timpurie EWS-STS (Early Warning System - STS).

Sistemul de alertare timpurie colectează informaţii de la sistemele de tip Honeypot implementate în infrastructura proprie STS şi permite detectarea tendinţelor şi a noilor tipuri de atacuri informatice, fiind astfel posibilă luarea măsurilor necesare contracarării lor în timp util.

Sistemul de alertare timpurie EWS - STS are ca scop:

  • Detectarea în faza incipientă a ameninţărilor informatice ce pot afecta infrastructura de comunicaţii a beneficiarilor CORIS-STS;
  • Crearea unui nivel de conştientizare a situaţiei reale din punct de vedere al securităţii informatice;
  • Înţelegerea şi generarea unei hărţi a ameninţărilor în Internet (viruşi, scanări de porturi, etc.);
  • Monitorizarea şi prezicerea unor evenimente iminente;
  • Procesarea şi diseminarea unor alerte într-un mod uşor de înţeles de către beneficiari;
  • Luarea măsurilor prompte şi potrivite ca răspuns la alertele generate;
  • Detectarea precoce a ameninţărilor şi iniţierea unor contramăsuri;
  • Îmbunătăţirea infrastructurii informatice existente astfel încât să facă faţă cerinţelor viitoare.
Contact
STS - Relații Publice
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2018 Toate drepturile rezervate.